TÁJÉKOZTATÓ
„Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében” c. projekt zárásáról

Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat
A projekt címe: „Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001
A szerződött támogatás összege: 444.998.980, -Ft,
A támogatás mértéke: 100%

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat által megvalósított TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 azonosító számmal nyilvántartott projekt 2023.12.22-ig sikeresen lezárult.

A projektgazda – Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat – egyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósította meg projektjét, melynek összköltsége 444.998.980, -Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A Megyei identitás erősítése c. (TOP-5.3.2-17) Felhívás keretében a közösségfejlesztés a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, melynek eredménye nemcsak adott közösségre hat, hanem közvetve a közjót is gyarapítja, kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.

A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, valamint általában a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények. A társadalmi aktivitás növelésének elősegítése érdekében javasolt a civil szervezetek és önkéntesek bevonása, a fiatalok megszólítása, a közösségi, térségi identitást erősítő akciók megvalósítása.

A fejlesztési eredmények rövid bemutatása:

A megvalósított projekt célja olyan irányított tevékenységek, programok, rendezvények és ezekhez kapcsolódó marketingakciók megvalósítása volt, melyek együttesen képesek:

  • A megyében működő szervezetek, intézmények, a szervezetek és közösségek által lefedett célcsoportok, személyek közötti kommunikáció és partnerség dinamizálására, a szakmai és operatív jó gyakorlatok megosztásának lehetőségének növelésére.
  • A megyei gyakorlatok megosztásán keresztül a gazdasági potenciál megfelelő irányba fordítására az alulról jövő (indokolt) igények és kezdeményezések szerint.
  • A megyéből elszármazottak és itt élő lakosok, valamint az idősebb és a fiatalabb generációk közötti kommunikáció elősegítésére.
  • A helyben-maradás ösztönzésére (főként a megyei fiatal generációra koncentrálva).
  • A jász és kun identitás megyei szintű megerősítésére, az ellentétek feloldására, az összetartozás érzésén keresztül a másikra való büszkeség elérésére, hagyományőrzésre és aktív átörökítésre.
  • A helyi közösséghez (mikrokörnyezethez) való tartozás igényének, az erős, stabil kötődésének kialakítása mellett folyamatos tájékozódás igényének megteremtésére az aktuális közösségi folyamatokat érintő kérdésekről.
  • A megye értékeinek népszerűsítésére és turisztikai vonzerőként való értékesítésének kultúra- és értékközvetítésen keresztül történő ösztönzésére (megyei multiplikátorhatások érvényesülése: jótékony társadalmi és gazdasági hatások).
  • Egészséges közösségek szervezésére a sporton keresztül, amelyek alulról jövő kezdeményezések nyomán adnak teret a teljes körű közösségerősítésnek. Identitástudat erősítésére a sporton keresztül az általános iskolások, illetve középiskolások (továbbá szüleik, nagyszüleik, barátaik) körében a régi sporthagyományok és sportvetélkedők hangulatának felelevenítésével.
  • A megyei szellemi kulturális, történelmi örökség őrzésére és fenntartására, új megyei értékek feltárására, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésre.

A projekt a lezajlott programoknak és akcióknak köszönhetően minden tekintetben reflektált a célcsoportok igényeire, a kitűzött célokat elérte, a pályázatban vállalt kötelező indikátorértékeket (résztvevők száma) teljesítette.

A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül került megvalósításra.