Bemutatkozás

A projekt célja Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek, a három meghatározó térségnek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése révén kialakítható közösség- és identitásfejlesztés.  Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, melynek eredménye nemcsak adott közösségre hat, hanem közvetve a közjót is gyarapítja. Kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.

A Pályázati Felhívásnak megfelelve a projekt Jász-Nagykun-Szolnok megye identitásfejlesztésben, kulturális örökségvédelemben és közösségfejlesztésben érintett közösségeinek aktivitására, a helyi partnerségre, együttműködésre, a civil szféra összefogására épít. Ezzel összhangban a megvalósítandó tevékenységek a közösségi, térségi identitás, a településekhez, térséghez kötődés erősítését szolgálják. Az előbbiek elérésének érdekében célzott közösségi programok, rendezvények megvalósítása tervezett civil szervezetek és önkéntesek bevonásával. A projekt megvalósítása során megszólításra kerülnek a fiatalok, valamint a közösségi és térségi identitást erősítő akciók megvalósítása is megtörténik. A fejlesztés célja, hogy a tevékenységeken keresztül Jász-Nagykun-Szolnok megye jász és kun gyökerei, az azokkal kapcsolatban fellelhető helyi és térségi értékek az identitásfejlesztést szolgálják és tudatos, önmagára büszke, múltját ismerő megyei közösségek erősödjenek meg.

A lakosság számára a közösségi tevékenységek elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események szervezése valósul meg, egyes esetekben a remények szerint akár hagyományteremtő módon.

A fentiekben leírt célok elérése érdekében a korábban elvégzett igényfelmérés eredményének megfelelően az alábbi tevékenységek megvalósítása és programok szervezése tervezett:

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megye Napja
 • „Térségi-Közösségi piknik” szakmai program
 • „Miért jó itt élni”
 • JÁSZSÁG Hagyományőrző rendezvények
 • Jászkun torna
 • Megyetörténeti és megyeismereti vetélkedő
 • MesélŐ – gyerekektől gyerekeknek
 • Megyei népismereti tábor
 • Kun identitás erősítő rendezvény
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Élelmiszeripari Kiállítás
 • Képes Megyei Kalendárium és öröknaptár
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Újság
 • Megyei imázsfilm; spot; Nagyapáink öröksége kisfilm, népdal és nótagyűjtemény DVD
 • Megyetörténeti tankönyv
 • Mezőtúr-Tiszazug térség hagyományőrző program