Térségi-közösségi piknik

A rendezvény célja a megyéből elszármazottak és itt élő lakosok, valamint az idősebb és a fiatalabb generációk közötti kommunikáció elősegítése, generációk közötti tapasztalatcsere erősítése, helyben-maradás ösztönzése.

A „Térségi-Közösségi piknik” szakmai program célcsoportja, résztvevői a megye vezetésének különböző szintű döntéshozó szervezeteinek vezetői, képviselői. A közösségi piknik olyan önkormányzati, közigazgatási, államigazgatási szervezetek, valamint az adott piknik tematikájának megfelelően a helyi civilszervezetek, illetve egyéb szakirányú szervezetek vezetőit tömöríti, akik az általuk képviselt közösségi intézmények érdekében jó gyakorlatokat, információkat osztanak meg egyeztetéseiken, a megye fejlődésének biztosítása érdekében. A Térségi-Közösségi piknik jelentősége abban áll, hogy a helyi értékeket figyelembe véve a jó gyakorlatok megosztásán keresztül a gazdasági potenciált megfelelő irányba fordíthassa az igények és kezdeményezések szerint.

Jászberény, 2019. június 28.

Karcag, 2020. augusztus 20.

Jászladány, 2022. február 27.

2022. február 27-én, a jászladányi Művelődési Házban lezajlott a „Térségi-Közösségi piknik” című rendezvény, melynek tematikája a gasztronómia és a hagyományőrzés volt.

9 órai kezdettel kerekasztal beszélgetést tartottak a Jászság és a település vezetői, melynek alkalmával szakmai előadásokra is sor került. Elsőként Baginé Gavaldik Líviának, a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének térségi szemléletű előadását hallgathatták meg, majd jászladányi munkatársa, Kántor Sándor a település sajátosságairól tartott bemutatást a közösségi összetartásról a helyi szintű megmozdulások által. Ezt követően Jászladány polgármestere, Bertalanné Drávucz Katalin tartott beszédet, melyben kiemelte a térségben és településen is működő gasztronómiai és hagyományőrzéssel kapcsolatos programelemek fontosságát.

A gasztronómiához kapcsolódva párhuzamos programelemként egy hagyományőrző disznóvágás került megrendezésre, melynek résztvevői a Jászságban tevékenykedő vállalkozók és intézményvezetők által delegált csapatok voltak. A rendezvényen részt vett Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is, aki beszélgetéseket folytatott a résztvevőkkel, felhívva a figyelmet a közösségépítés erejére, amely a Jászságban különösen nagy jelentősséggel bír.

Mezőtúr, 2022. március 10.

A mezőtúri Polgármesteri Hivatal volt a helyszíne a 2022. március 10-én a TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 kódszámú, Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében című pályázat keretében megrendezett „Térségi-Közösségi piknik” című programnak.

Az eseményre meghívást kaptak a térség polgármesterei, alpolgármesterei, tisztségviselők, őstermelők. A fő téma a hagyományőrzés volt.

Mezőtúr város ismertető jegyei közé tartozik a fazekasság, a Túri vásár, a Képzőművészeti Alkotótelep, a citerazenekarok és a kóruskultúra, de a szakmai konferencián igyekeztek a szervezők a hagyományokhoz való kötődéseket több árnyalatban megmutatni.

A szakmai program két blokkban valósult meg. A megnyitó a Túri Zsiványok citerazenekar műsorával kezdődött. Az együttes 2012 szeptemberében alakult a mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből Méhecske néven, majd 2017-ben nevet változtattak, Túri Zsiványok lettek. Több komoly megmérettetésen is részt vettek már, az Éneklő Ifjúság hangversenyen és a KÓTA országos minősítőjén egyaránt ARANY és ARANY PÁVA minősítést szereztek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kamarazenei Versenyen két alkalommal is első díjat kaptak. A zenekar jelenleg kettő ARANY PÁVA díjjal büszkélkedhet, amelyből az utóbbit az elmúlt nyáron kaptak meg.

Az eseményen köszöntőt mondott Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  kormánymegbízott és Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke.

Pusztai Zsolt néprajzkutató, a Túri Fazekas Múzeum igazgatója – „Hozzánk tartozik”, „Kulturális örökségünk formái” című előadása után a vendégeknek lehetősége nyílt a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja bográcsos topogó főzésének megtekintésére a Városháza udvarán, amiből később ebédidőben fogyaszthattak is. Valamint megtekinthető volt a Városháza folyosóján az őstermelők, kézművesek kiállítása, illetve alkalom nyílt a várostörténeti kiállítás megtekintésére és toronylátogatásra.

A Vadvirág népdalkör műsora nyitotta a második blokkot. A Vadvirág Népdalkör 2009-ben alakult Mezőtúron népdalkedvelő nyugdíjasokból. A csoport több országos Arany minősítéssel rendelkezik, a legkedvesebb díjuk mégis az V. Kádár Ferenc Népzene és Néptáncversenyen elért Különdíj, amit „a mezőtúri népzenei hagyományok értékeinek színvonalas bemutatásáért” kaptak. A népdalkör művészeti vezetője, és citerán kísért: Biró László népzenész, népzene és népi kultúra tanár.

A népi dallamok után Berczeliné Boldog Mária, a Mezőtúri Értéktár Bizottság elnöke tartotta meg „Mezőtúr értéke” című előadását.

A folytatásban dr. Barancsi Ágnes, a Túri Kamra ötletgazdájának „A túri Kamra szerepe a helyi identitástudat megőrzésében”  című előadását hallgathatták meg a meghívott résztvevők.

A szakmai program zárásaként a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola két néptánc pedagógusa, Gera-Panyi Katalin és Szabó Csaba virtuóz műsora szolgált.

Nagykörű, 2022. március 20.

2022. március 20-án, Nagykörűben lezajlott a TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 kódszámú, Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében című pályázat keretében a „Térségi-Közösségi piknik” című rendezvény.

A rendezvényre meghívtuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő önkormányzati, közigazgatási és állami szervezetek döntéshozóit, a gazdasági, agrár- és iparkamarák képviselőit.

A rendezvény 9 órakor kezdődött a nagykörűi piactéren, ahol a Tavaszváró Körűi Piacon helyi és megyei kézművesek és őstermelők mutatták be a termékeiket. A megnyitón beszédet mondott Túri Tibor, Nagykörű polgármestere és Barát József Nagykörű alpolgármestere. A megnyitót követően a Körűi Banda műsorát hallhatták a kilátogatók, a gyermekek a népi játszótéren, hagyományos fából készült játékokat próbálhattak ki.

12 órától a nagykörűi Művelódési Házban szakmai előadásokkal folytatódott a rendezvény.  Az „Anyaföldünk az Alföld, Kiskunság és Nagykunság” című film vetítésével kezdődött a program, majd rövid beszélgetéssel folytatódott a filmről Iványi Marcell filmrendezővel.

A beszélgetést követően Kajner Péter tartott előadást a WWF Magyarország Tisza program fenntartható vidékfejlesztés alapjai, ártéri tájgazdálkodási kezdeményezések társadalmi beágyazottságai Nagykörűben címmel. Végül pedig Baráth József alpolgármester tartott előadást, amelyben javaslatokat tett Nagykörű község integrált fejlesztési tervéhez.

Berekfürdő, 2022. március 26.

A rendezvény keretein belül valósult meg a Berekfürdői Tavaszi Édes Fesztivál. A megnyitón beszédet mondott Molnár János Berekfürdő polgármestere, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Tisza-tó miniszteri biztosa, valamint Hubai Imre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. A megnyitót követően az „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes műsora következett, majd Karcagi Nagy Zoltán a Nagykunságra jellemző dalokkal, nótákkal szórakoztatta a közönséget. Végül Czető Roland és Fritz Éva műsorát hallhatták a látogatók. A rendezvény megnyitója után, a Bod László Művelődési Házban Bihari György: Üllő-Parti tanyák című könyvbemutatóját tartották meg, ahol Rideg István irodalomtörténész könyvismertetőt tartott. A könyv ismertetése során a jelenlévők megismerkedtek a térség fontosabb természeti kincseivel, kulturális örökségeivel és a zömében a könyvben is szereplő lakosok között informális kapcsolat jött létre a település sorsának alakulásáról és az abban játszott szerepükről. A rendezvényen mindenki kedvére kóstolhatott a különböző házi kézműves édességekből, valamint a karcagi birkapörköltből is.

Jászjákóhalma, 2022. május 29.

A rendezvénynek a jászjákóhalmi Községi Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont, melynek tematikája a történelmi és kulturális hagyományok voltak.

10:00 órai kezdettel kerekasztal beszélgetést tartottak a Jászság és a település vezetői, melynek során szakmai előadásokra is sor került. Többek között előadást tartott Terjékiné Kisnémet Ágnes közművelődési szakember, illetve Terjéki Tünde, Jászjákóhalma Község polgármestere. Szó volt a helyi és a térségi szinten is működő történelmi és kulturális hagyományok fenntartásáról, annak közösségépítő erejéről és a jövőben megvalósítani kívánt programelemek sajátosságairól. A megye és a jászság vezetőivel folytattak beszélgetést a települések képviselői, ahol külön figyelmet szántak a jász hagyományok őrzésének a mai kor technikai lehetőségeinek megfelelően.

Törökszentmiklós, 2022. július 2.

Törökszentmiklóson az Óballai felüljáró előtti jobboldali búzatábla volt a helyszíne 2022. július 2-án a TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 kódszámú, Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében című pályázat keretében megrendezett „Térségi-közösségi piknik” című programnak.

A rendezvény célja: a megyei, és a helyi lakosok identitásának erősítése, a paraszti hagyományok felelvenítésével, bemutatásával, és az elsajátítás lehetőségével, amelyben az idősebb generáció nyújt segítséget a fiataloknak. Az eseményre meghívást kaptak a térség polgármesterei, tisztségviselői, őstermelők, gazdálkodók, földtulajdonosok, és a város testvértelepülései is. A fő téma a régi aratások emlékének felelevenítése volt, egy aratóünneppel, melynek középpontjában a kézi kaszás aratóverseny – és bemutató állt.

Törökszentmiklós mezőváros, ahol fontos szerep jut a gazdálkodóknak, illetve több évtizedes hagyománya van a mezőgazdasági gépgyártásnak, melynek alapjait Lábassy János ekegyáros tette le közel 175 évvel ezelőtt, de a program színpadi produkciói más, a városhoz kötődő hagyományokat is felvonultattak.

A rendezvény 8 órakor kezdődött, 17 fogat indult el a Galambos parktól az aratás helyszínéig, közel 80 főt szállítva. A búzatábla mellett egy paraszti udvarházat építettek, melyet a Törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesület díszített fel szalmából készült tárgyakkal. A megnyitó 9 órakor Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődött, majd Markót Imre, Törökszentmiklós Város polgármestere, Budai Ferenc a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Agrárgazdasági Kamara alelnöke, és Szegő János, a Szentmiklósi Gazdák Baráti Körének elnöke is megszólalt. A szakmai programban Balogh Pál Törökszentmiklós Város Díszpolgára, nyugalmazott agrárgazdasági mérnök a hagyományos kézi kaszás aratásról tartott előadást, gyakorlatban pedig Sáros Imre mutatta be, a versenyre benevezett aratócsapatoknak.

Az aratóverseny 9:45 perckor vette kezdetét, három 5 fős csapat részvételével. 10 órakor színpadi programok kezdődtek, ahol először az idén 50 éves Törökszentmiklósi Népdalkör lépett fel, a Vadrózsák Citerazenekarral közösen. A Törökszentmiklósi Népdalkör 1972-ben jött létre a „Röpülj Páva” mozgalom hatására, a helyi Alkotmány, majd a Béke Termelőszövetkezet tagjaiból. Később a városból is többen csatlakoztak a népdalokat, néphagyományokat szerető, megőrző és továbbadó csoporthoz. A fél évszázad alatt több Arany Páva díj, és Arany Páva Nagydíj kísérte útjukat. A népdalkört az „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes fellépése követte, Többszörös nívódíjas együttes, akik jelenleg több mint 150 táncost oktatnak.

10:15 perckor a rendezvény következő szakmai programjának részeként, szintén a Galambos parktól indult el a mezőgazdasági gépfelvonulás, közel 20 db járművel. Az aratás helyszínén egy rendkívül látványos bevonulást követően valamennyi gépet bemutatta Balla Imre vállalkozó, aki mezőgazdasági gépalkatrészek gyártásával foglalkozó családi céget vezet.

A színpadon 11 órakor a meghívott testvértelepülések – Zenta, Nevetlenfalu – hagyományőrző népi kórusa, és citerazenekara lépett fel.

A mezőgazdasági gépfelvonulás-és gépbemutató közben a versenyző aratócsapatok munkájának a zsűrizése is zajlott, és a rendezvény zárásaként a díjazás is megtörtént. Az első helyen Zenta hagyományőrző aratócsapata végzett, a második helyezett a Szentmiklósi Gazdák Baráti Körének csapata, a harmadik helyen pedig a Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai végeztek.

Tiszaörs, 2022. augusztus 27.

A tiszaörsi Szabadidőközpont volt a helyszíne a 2022. augusztus 27-én a „Térségi-Közösségi piknik” című programnak.

Az eseményre meghívást kaptak többek között a térség polgármesterei, alpolgármesterei, tisztségviselők, őstermelők. A fő téma a hagyományőrzés és a gasztronómia volt.

A rendezvény 9:15-kor megnyitóval  kezdődött. A program első előadását a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület elnöke, Dr. Kukovics Sándor tartotta. A kávészünetet követően Varga György sajtkészítő mester előadásával, majd Czuczor-Gál Zsanett élelmiszermérnök A tészta és a sajt életmódunkra gyakorolt hatásai című előadásával folytatódott a szakmai program.

Ebédre szabad tűzön, üstben készült tészta-sajt ételeket kóstolhattak meg a résztvevők. Ebéd után Mautner Zsófia gasztroblogger bemutatója következett a tészta és a sajt ételek beillesztéséről a modern gasztronómiába. A bemutatót követően a helyi sajtüzemben gyárlátogatáson vehettek részt az érdeklődők.